Poziv za usmeni razgovor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA FIZIKU

Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora suradnika u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje

POZIV NA USMENI RAZGOVOR

(intervju s kandidatima)

Pozivaju se na usmeni razgovor (intervju) pristupnici koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljeni na natječaj za prijem u radni odnos jednog zaposlenika na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. Testiranje će se održati u srijedu 24. travnja 2019. godine, s početkom u 12:00 sati na Odjelu za fiziku Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 (učionica broj 57).

Na usmeni razgovor imaju pravo pristupiti sljedeći pristupnici (lista je sačinjena abecednim redom):

1. Horvat, Goran u 12.00 sati
2. Kunac, Ivan u 12.20 sati
3. Pecimotika, Mario u 12.40 sati
4. Petrinec, Ana u 13.00 sati
5. Strišković, Jelena u 13.20 sati

Pristupnici koji pristupe razgovoru dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Prilikom razgovora nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja usmeni razgovor. Pristupnici koji prekrše prethodna pravila bit će udaljeni s razgovora i njihov motivacijski razgovor Povjerenstvo neće bodovati. Za pristupnika koji ne bude pristupio usmenom razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Testiranje pristupnika se sastoji u usmenom razgovoru sa pristupnicima.

Pristupnici natječaja će najkasnije sljedećeg dana biti obaviješteni o rezultatima usmenog testiranja.

KLASA:112-01/19-01/18
URBROJ:2158/60-60-30-19-01

Povjerenstvo za provedbu natječaja