Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (“Narodne novine” br. 71/07.) te sukladno članku 185. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a u skladu s Pravilnikom za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 01. travnja 2015. godine donosi

ODLUKU

o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  1. Raspisujem studenstke izbore za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studenstki zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u srijedu 29. travnja 2015. godine u vremenu od 07:00 do 19:00 sati
  2. Izbori će se održati na biračkim mjestima znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na Internet stranicama i oglasnim pločama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Internet i oglasnim pločama znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Rektor
Prof. dr.sc. Željko Turkalj

Odluka – Studentski izbori

→ PDF dokument