Rezultati 1. kolokvija iz Diferencijalnog računa

Rbr. JMBAG 1. kol. 1. 1312104919 38 2. 0007180482 80 3. 1312105003 0 4. 1312104924 58 5. 1194011773 6. 1312104966 7. 1312104992 8. 1312104971 38 9. 1312104945 63 10. 1312104950 6 11. 0119009308 12. 1312104987 4 13. 0291002621 44   Uvid u kolokvije: nakon vježbi 2.12.2021.