Rezultati pismenog ispita održanog 15.2.2021.

Nije nitko položio. Za uvide se javiti asistentici do petka, 19.2.2021.