Raspored predavanja

LINK

Raspored ispita

LINK

Projekti

LINK

Posljednje obavijesti

2402.2021.

Predavanje povodom 70. godišnjica izlaženja Matematičko-fizičkog lista

18. rujan 2020. Igor Lukačević je održao predavanje povodom 70. godišnjica izlaženja Matematičko-fizičkog lista pod nazivom “Teorijski pristupi sintezi 2D... Više →
2402.2021.

Obrana diplomskog rada

29. listopada 2020. Student Dejan Gemeri je uspješno obranio diplomski rad pod nazivom Utjecaj morfologije supstrata na strukturu 2D materijala.... Više →
2402.2021.

Obrana diplomskog rada

23. listopada 2020. Student Vanja Dušić je uspješno obranio diplomski rad pod nazivom Razmatranja energija adsorpcije atoma europija na lateralnim... Više →
2402.2021.

Izrada završnog rada

18. lipanj 2020. Studentica Viktorija Nađ je uspješno izradila završni rad pod nazivom Interaktivni apleti iz kvantne mehanike – 1D... Više →
2402.2021.

Izlaganje na konferenciji “Graphene and 2D materials online” (GO2020)

07. srpanj 2020. Igor Lukačević je sudjelovao i izlagao na konferenciji “Graphene and 2D materials online” (GO2020). Naziv predavanje je... Više →

Zimska škola fizike, veljača 2021

Promocija studenata 2019.

950 MB ZIP datoteka
Preuzimanje ZIP galerije slika

studomat
dabar_logo
carnet
ise
 
 
Back to Top