2017 VFP – rezultati kolokvija

Rezultati kolokvija održanog 14.6.2017. su:

1. Irena Lukanović 25,5
2. Mario Pecimotika 28,5
3. Igor Puharić 19,5
4. Matea Bošnjaković 25,5
5. Katarina Marjanović 22,5
6. Janja Zubović 22,5
7. Ana Heđi 21,5
8. Stjepan Bošković 20,5
9. Josip Živković 17,0
10. Ivan Mudri 17,5
11. Doris Mršić 12,5
12. Marina Vakula 8,5
13. Margareta Indra Ljubek 21,0

Kolikvij se može vidjeti 19. i 20.6. od 10-13 h u sobi 52.

Igor Miklavčić, pred.