Usmeni ispit iz Uvoda u statističku fiziku

Usmeni ispit održat će se u utorak 17.9. od 9:00 sati.