Ispiti.

Ispitni-rokovi-i-konzultacije-2019-20

Popis pitanja za usmeni dio ispita nalazi se ovdje.

Način polaganja ispita:
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni ispit može se položiti uspješnim polaganjem 3 kolokvija tijekom semestra ili polaganjem pismenog ispita za vrijeme ispitnih rokova. Prolaz na kolokvijima je ostvaren ukoliko student zbirno na sva tri kolokvija ostvari više od 50% ukupnog broja bodova (barem 150 od ukupno 300 bodova). Bodovi na pismenom ispitu ili kolokviju definiraju ocjenu:
50 – 62,5 % = dovoljan (2)
62,5 – 75 % = dobar (3)
75 – 87,5 % = vrlo dobar (4)
više od 87,5 % = izvrstan (5)

Usmeni ispit polaže se na način da studenti odgovore na jedno pitanje iz svake od tri teorijske cjeline (30+35+35 bodova), uz mogućnost pismene pripreme u trajanju od maksimalno pola sata. Potrebno je: opisati/skicirati problem, definirati potrebne veličine, navesti fizikalne pretpostavke/pojednostavljenja (aproksimacije), matematički fomulirati problem i izvesti konačnu formulu, diskutirati dobiveno rješenje i njegovu primjenu (u klasičnoj i kvantnoj granici, visoke i niske temperature…).

Konačna ocjena formulira se na temelju uspjeha na pismenom i usmenom ispitu (50:50).

Back to Top