Upisi na preddiplomski studij fizike.

DRAGI MATURANTI

Želite studirati i nakon studiranja naći posao!

Upišite

¤ STUDIJ FIZIKE I INFORMATIKE ¤

Postanite nastavnik fizike i informatike – dva deficitarna zanimanja.

Ako ste se pitali zašto studirati sveučilišni diplomski studij fizika i informatika, evo nekoliko razloga:

 • U Hrvatskoj nema nezaposlenih nastavnika fizike i informatike
 • Na studij se možete upisati i bez razredbenog ispita
 • Kao fizičar možete se zaposliti bilo gdje u svijetu
 • Hrvatska je ušla u EU i dobro je znati da mnogi fizičari u zemljama EU rade kao savjetnici u bankama i drugim financijskim ustanovama, kao i u poznatim svjetskim tvrtkama

Promijenite Svijet! Naučite gledati zatvorenih očiju!

ZANIMLJIVA PITANJA
 1. Znate li da su vaša tijela izgrađena od dijelova zvijezda
 2. Zašto je lišće zelene boje
 3. Kada će umrijeti Sunce
 4. Zašto se voda u rijekama ledi s površine prema dnu
 5. Zašto je morska voda slana
 6. Ako voda prelazi u paru na 100 stupnjeva, zašto odjednom ne ispari sva voda

U fizici vrijede zakoni sačuvanja: “Ako nekolicina uzme previše, ostalima ostaju mrvice!”

Odjel za fiziku upisivat će studente na sveučilišni preddiplomski studij Fizike (u trajanju od 3 godine) kojim se stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) Fizike s mogućnošću nastavka na sveučilišnom diplomskom studiju, nastavnički smjer (u trajanju od 2 godine)

Upisna kvota u akademskoj 2021./2022. godini:

SVEUČILIŠNI STUDIJ BROJ UPISNIH MJESTA
redoviti studenti strani državljani ukupno
Sveučilišni preddiplomski studij fizike 45 1 46

Uvjeti upisa

Prijava za upis na studijske programe Odjela za fiziku za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

% broj bodova
Vrednovanje ocjena srednje škole 30 300
Razina % broj bodova
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE
Hrvatski jezik razina B 5 50
Matematika razina B 20 200
Strani jezik razina B 5 50
Razina % broj bodova
IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE
Fizika 30 300
Informatika 10 100

Nisu uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.

Razina % broj bodova
POSEBNA POSTIGNUĆA
Prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz astronomije, fizike, matematike ili informatike (Izravan upis) 100 1000

Strani državljani stječu pravo upisa na temelju rezultata prijemnog ispita.

Termini upisa

Upisi pristupnika koji su stekli pravo upisa provodit će se na Odjelu za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6 u:

   jesenskom roku 17. rujna 2021 u 10:00 sati

Za upis je potrebno donijeti slijedeće dokumente:

 1. Svjedodžbu o državnoj maturi i/ili potvrdu o položenim ispitima državne mature (originalni dokument)
 2. Presliku obje strane osobne iskaznice ili dokument iz kojeg se može pročitati OIB
 3. Jednu fotografije (4cm x 6cm)
 4. Priznanicu o uplati troškova upisa u iznosu od 330 kn (troškovi prijave, upisa, upisnih materijala i projekti studentskog zbora) uplaćenih na račun Odjela za fiziku IBAN HR 7125000091402130193 (Model primatelja HR00, poziv na broj primatelja je OIB studenta)

Pristupnici koji žele ostvariti bodove iz svojih posebnih postignuća, trebaju dostaviti zamolbu i odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje traže vrednovanje posebnih postignuća Odjelu za fiziku do 28. lipnja 2021. Obrazac zamolbe dostupan je u Uredu za studente Odjela za fiziku ili na linku

Napomene:

* Molimo buduće studente da zbog epidemiološke situacije imaju svoju masku i kemijsku olovku.

* Sukladno natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2021./2022. student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO- a na nekom od visokih učilišta u RH i u akademskoj godini 2021./2022. upisuje I. godinu redovitog studija iste razine na nekoj od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija.

* Pravo na redoviti studij uz subvenciju MZO-a na višim godinama student ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022 od 27. rujna 2018.g.

* Pri upisu potrebno je predočiti priznanicu o uplati na ime participacije troškova za prvu godinu studija u iznosu od 7370,00 kn uplaćenih na račun Odjela za fiziku IBAN HR 7125000091402130193 (Model primatelja HR00, poziv na broj primatelja je OIB studenta).

Back to Top