Home.

djelatnik_200x270

Slavko Petrinšak, M.Sc., Lecturer

Physics Department

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Trg Ljudevita Gaja 6,
HR-31000 Osijek
Republic of Croatia

Consultations

Friday, 13:00 – 14:00

Contact

Room 64/1
+385 31 232 717
spetrinsak@fizika.unios.hr

CV – pdf document

Research interests

ICT u obrazovanju
Dizajn i multimedija
Kvalifikacijski okvir i ishodi učenja

Education

 1. Srednja škola: CUO Braća Ribar (1982)
 2. Diploma: Pedagoški fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku (1987)
 3. Magisterij znanosti: Tehnički fakultet Zrenjanin, Sveučilište u Novom Sadu (2005)

Projects

 • Sigurnost djece na internetu, 2013 – 2014. Financiran od: grant sheme Further development and
  implementation of the Croatian Qualifications Framework (Europeaid/131254/M/ACT/HR)
 • Sustavni pristup uvođenju ishoda učenja u obrazovanje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja
  Strossmayera u Osijeku (SUPER UNIOS)., 2008 – 2009. Nacionalna zaklada za znanost, visoko
  školstvo i tehnologijski razvoj RH
 • „Obrazovanje i znanstveno ‐ tehnološki razvoj Jugoslavije“, potprojekt „ Radno ‐ tehničko
  odgojno ‐ obrazovno područje u funkciji intenzifikacije znanstvenog i tehnološkog razvoja u
  Jugoslaviji“, 1998 – 1990. Ministarstvo odgoja i obrazovanja

Teaching

Nastavne obaveze u akad 2014/15

 • Računalo u nastavi (Odjel za fiziku)
 • Multimedijski sustavi (Odjel za fiziku)
 • Računalni praktikum (Odjel za fiziku)
 • Metodika nastave informatike (Odjel za fiziku)
 • Praktikum iz metodika nastave informatike (Odjel za fiziku)

Prethodna nastavna iskustva:

 • Praktikum iz osnova fizike II
 • Metodika nastave proizvodno ‐ tehničkog obrazovanja
 • Metodika nastave tehničke kulture s informatikom
 • Praktikum iz nastave tehničke kulture s informatikom
 • Nastavnik Tehničke kulture u O.Š.
 • Nastavnik Informatike u O.Š.

Kolegiji održavani na drugim ustanovama:

 • Digitalni dizajn i multimedijalni sustavi, Ekonomski fakultet, Osijek
Back to Top