REZULTATI ISPITNOG ROKA IZ ENGLESKOG JEZIKA 3, 4

REZULTATI ISPITNOG ROKA IZ ENGLESKOG JEZIKA 3, 4
1. Marijana Krešo vrlo dobar (4)
2.Matej Kruhoberec dobar (3)
3.Nikolina Eling dobar (3)
4.Matej Marinić dobar (3)
5.Tomislav Mendeš dobar (3)

Molim studente da dođu na upis ocjena u srijedu 17.6. od 9-11 sati ili u utorak 23.6. od 9-12 sati.

Karmen Knežević univ.spec.st.eur.