Kolokviji i domaće zadaće – Engleski jezik 4.

Rezultati kolokvija iz engleskog jezika 4 , održanog 24.svibnja su kako slijedi:

Ime , prezime                    bodovi            ocjena

1.Aleksandar Živković       34 /35            odličan (5)

2.Anja Ćupurdija                32/35             odličan (5)

3.Arijan Aleksić                  32/35            odličan (5)

4.Ivan Kunac                       27/35            vrlo dobar (4)

5. Dina Jukić                       32/35             odličan (5)

6.Martin Klaić                     29/35            vrlo dobar (4)

7.Martina Mikulić                30/35           vrlo dobar (4)

8.Aljoša Graovac               35/35              odličan (5)

9.Jasna Šimunović             26/35             dobar (3)

10.Hrvoje Hećimović        21/35              dovoljan (2)

11.  Maja Strugačevac        26/35             dobar (3)

Karmen Knežević, univ.spec.st.eur.

Poštovane kolegice i kolege,

kolokvij iz engleskog jezika 4 održat će se 24.svibnja (četvrtak) u 12 sati u učionici br.44.

Srdačno, Karmen Knežević, univ.spec.st.eur.

Poštovane kolegice i kolege,

kolokvij iz engleskog jezika 4 održat će se 12.travnja (četvrtak) u 12 sati u učionici br.44.

Srdačno, Karmen Knežević, univ.spec.st.eur.

Rezultati kolokvija iz engleskog jezika 4 , održanog 12.travnja su kako slijedi:

Ime , prezime                    bodovi            ocjena

1.Aleksandar Živković       33 /35           odličan

2.Anja Ćupurdija                32/35         odličan

3.Arijan Aleksić                  27/35        vrlo dobar

4.Ivan Kunac                       28/35        vrlo dobar

5. Dina Jukić                       28/35          vrlo dobar

6.Martin Klaić                     29/35          vrlo dobar

7.Martina Mikulić                24/35           dobar

8.Aljoša Graovac               26/35            dobar

9.Jasna Šimunović             19/35            dovoljan

10.Hrvoje Hećimović        18/35            dovoljan

11.Maja Strugačevac         22/35           dovoljan

Karmen Knežević, univ.spec.st.eur.

Back to Top