Kolokviji i domaće zadaće – Engleski jezik 3.

TERMINI KOLOKVIJA

2.kolokvij održat će se 18.1.2012. u 11 h

Poštovani,rezultati 2.kolokvija iz Engleskog jezika 3 su kako slijedi:

Rezultati 2.kolokvija, Engleski 3

Karmen Knežević,univ.spec.st.eur.

Back to Top