Kolokviji i domaće zadaće – Engleski jezik 2.

Rezultati kolokvija iz engleskog jezika 2 , održanog 31.svibnja su kako slijedi:

Ime , prezime                    bodovi            ocjena

1.Margareta Indra-Ljubek       3o /35           vrlo dobar (4)

2.Tihana Rončević                  19/35            dovoljan (2)

3.Isabela Tišma                       33/35            odličan (5)

4.Goran Horvat                       35/35            odličan (5)

5. Dunja Straka                       22/35            dovoljan (2)

6. Martina Nemet                    24/35            dobar (3)

7. Maja Sudar                          30/35           vrlo dobar (4)

8.Svetlana Veselinović           34/35            odličan (5)

9. Domagoj Bosančić             27/35             vrlo dobar (4)

10.Simona Iličić                    22/35              dovoljan (2)

11. Matej Kasa                      28/35             vrlo dobar (4)

12.Anton Aladenić                33/35             odličan (5)

13.Antonije Nujić                  26/35             dobar (3)

14.Marko Horvatić                 29/35               vrlo dobar (4)

15.Josip Baotić                       32/35               odličan (5)

16. Marin Tolić                       32/35               odličan (5)

17. Marko Veljača                  31/35               odličan (5)

Karmen Knežević, univ.spec.st.eur.

Poštovane kolegice i kolege,

kolokvij iz engleskog jezika 2 održat će se 30.svibnja (srijeda) ,2012. u 13 sati u učionici br.60.

Srdačno,Karmen Knežević, univ.spec.st.eur.

Rezultati kolokvija iz engleskog jezika 2 održanog 18.travnja 2012. su kako slijedi:

1.Anton Aladenić       30/35               odličan (5)

2.Goran Horvat          32/35               odličan (5)

3.Stjepan Krešo          32/35               odličan (5)

4.Marko Veljača         30/35               odličan(5)

5.Margareta I.-Ljubek 29/35              vrlo dobar(4)

6.Ivan Takalić             28/35               vrlo dobar (4)

7.Marin Tolić              29/35               vrlo dobar (4)

8.Josip Baotić             29/35               vrlo dobar (4)

9.Deomagoj Bosančić 29/35              vrlo dobar (4)

10.Simona Iličić         27/35               vrlo dobar (4)

11.Svetlana Veselinović 28/35          vrlo dobar (4)

12.Marko Horvatić     28/35               vrlo dobar (4)

13.Isabela Tišma         27/35               vrlo dobar (4)

14.Matej Kasa                        25/35               dobar (3)

15.Maja Sudar                        25/35               dobar (3)

16.Dunja Straka         24/35               dobar (3)

17.Tihana Rončević    27/35               dobar (3)

18.Antonije Nujić       22/35               dovoljan (2)

19.Martina Nemet      20/35               dovojan (2)

20.Andreja Vukoja     11/35               nedovoljan(1)

21.Ivan Kušćer Hren  14/35               nedovoljan (1)

22.Ivan Bonačić         14/35               nedovoljan(1)

23.Zvonko Pejaković 1/35                 nedovoljan (1)

24.Miron Bedek         12/35               nedovoljan(1)

25.Antonio Dolić       15/35               nedovoljan (1)

26.Dino Plazanić        7/35                 nedovoljan (1)

27.Domagoj Marošević 12/35            nedovoljan (1)

28.Ivona Hob             15/35               nedovoljan (1)

Karmen Knežević, univ.spec.st.eur.

Poštovane kolegice i kolege,

kolokvij iz engleskog jezika 2 održat će se 18.travnja (srijeda) ,2012. u 13 sati u učionici br.60.

Srdačno,Karmen Knežević, univ.spec.st.eur.

SEMINARSKI RADOVI IZ ENGLESKOG JEZIKA, E2

IME  I  PREZIME TEMA DATUM
Domagoj Bosančić Motion (zadatak) 8.3.
Goran Horvat Atom 8.3.
Margareta Indra-Ljubek Galaxies 15.3.
Anton Aladenić Weather 15.3.
Ivan Takalić The solar system 22.3
Josip Baotić Force and motion 22.3.
Maja Sudar The Sun 28.3.
Marko Veljača Universal gravitation 28.3.
Dunja Straka The Stars 4.4.
Martina Nemet The physics of fireworks 4.4.
Tihana Rončević Acceleration of gravity 11.4.
Stjepan Krešo Supernova 18.4.
Zvonko Pejaković Energy 18.4.
Antonio Dolić Electric charge 18.4.
Svetlana Veselinović Evolution of the Universe 25.4
Domagoj Marošević The atmosphere 25.4.
Ivan Kušćer Hren Electric current 2.5.
Isabela Tišma The black holes 2.5.
Miron Bedek Rocks 9.5.
Matej Kasa Electronics 9.5.
Ivona Hob Vulcanism 16.5.
Simona Iličić Climate 16.5.
Dino Plazganić Magnetism 23.5.
Andrea Vukoja Expanding Universe 23.5.
Viktorija Paun Electricity and matter 30.5.
Marko Horvatić Energy and civilization 30.5.
Antonije Nujić Speed of light 30.5.
Tomislav Balić

Marin Tolić

Ivan Bonačić

Lightning

Carl Sagan

Max Planck

6.6

6.6.

6.6.

Back to Top