Sveučilišni izborni kolegij

U akademskoj 2010./2011. godini, Sveučilišni izborni kolegiji Odjela za fiziku su: Elektrodinamika 1 (V semestar, doc. dr. sc. Josip Brana) Kvantna mehanika 1 (VI semestar, doc. dr. sc. Josip Brana)