Početak nastave u ak. god. 2017./2018.

Početak nastave iz kolegija Računalna fizika je u srijedu 28. veljače 2018. u 12:15, u predavaonici 51.