Rezultati pismenog ispita iz OFKM i UuSF

Rezultati pismenog ispita iz OFKM i UuSF:

1. Matea Košćak 3(60) OFKM
2. Mladen Hanulak 3(60) OFKM
3. Ivan Dorotek 2(50) OFKM
4. Doris Mršić 2(50) UuSF
5. Ivan Mudri 2(50) OFKM
Usmeni ispit održat će se 06.07. (ponedjeljak) u 9 sati.

(50-55=2; 55-69=3; 70-85=4; 86-100=5)

U Osijeku, 30.06.2015. Ramir Ristić