POFB Raspored dolazaka na predrok

Poštovane kolegice i kolege,

izvolite raspored dolazaka: PREDROK

Eventualni naknadni studenti (koji bi sredili izvještaje do petka) biti će prijavljeni u grupu od 10:30 h.