Nadoknada – 2. ciklus – Praktikum iz osnova fizike B

Poštovani kolegice i kolege,

nadoknada iz prvog ciklusa vježbi biti će održana u ponedjeljak 30. ožujka 2015. u 9 h.

Na nadoknadu trebaju doći i studenti koji nisu položili Praktikum prošle akademske godine,

te ga ponovno slušaju ove godine kako bi ponovili izvođenje vježbi.