Nastava.

Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2

Trajanje: 4 sata tjedno u ljetnom semestru na 1 godini diplomskog studija fizike-informatike.
Termin održavanja praktikuma: petkom od 8 do 12 sati za prvu grupu, te od 12 do 16 sati za drugu grupu
Termin održavanja konzultacija: utorkom od 13:15 do 14:15 sati.

Back to Top