PENF1 – rezultati 1. ulaznog, 1. izlaznog i 2. ulaznog kolokvija 2015./2016.

1u 1i 2u
Bodovi T Z Bodovi
1. Anamarija Gajski 19.5 9.0 6.5 18.0
2. Martina Juranek 18.5 8.5 7.5 13.0
3. Ana Pavlačić 19.5 9.0 9.5 19.0
4. Valentina Predrevac 23.0 9.0 9.5 21.5
5. Tihana Rončević 14.5 10.0 3.5 11.5
6. Martina Nemet 19.0 7.5 8.5 10.5
7. Goran Horvat 24.0 12.0 11.0 23.0
8. Ivan Bertok 18.0 9.0 8.0 12.0
9. Ivana Alerić 26.0 12.0 13.5 20.5
10. Ivana Knezović 23.0 11.0 7.0 22.0
11. Martina Nemet 17.5 4.5 6.0 17.5
12. Dejana Gazdić 17.0 7.5 9.0 18.0
13. Iva Ivanišić 20.5 9.5 12.5 21.0
14. Matea Košćak 16.0 9.0 6.5 17.0
15. Anja Novaković 16.0 6.5 3.5 11.5
16. Domagoj Marošević 18.5 6.5 10.0 21.0
17. Dario Srakić 23.0 10.0 10.0 20.5