PENF-1 obavijest

Poštovani studenti 4 godine (1 godine diplomskog studija),

današnji kolokvij se otkazuje, a novi termin pisanja, u tjednu od 26. 10. do 30. 10., vam javim naknadno.

Ovo vrijeme iskoristite za rješavanje numeričkih zadataka i za ostale vježbe u 1 ciklusu, učenje za kolokvij, a u našem terminu ćete imati i drugu online nastavu iz predmeta za koje je moguće to organizirati.

Sve propušteno ćemo trebati nadoknaditi, a o tome ćete biti obaviješteni naknadno.

Pozdrav

Igor Miklavčić, pred.