Rezultati prvog kolokvija – Osnove umjetne inteligencije

Rezultati prvog kolokvija nalaze se na poveznici. Uvid u kolokvije moguće je dogovoriti putem platforme MS Teams slanjem poruke u predmetni tim.