Rezultati popravnog kolokvija iz Osnova umjetne inteligencije

Rezultati kolokvija nakon provedenog popravnog kolokvija mogu se vidjeti na sljedećem linku. Uvid u kolokvije i upis ocjena održat će se 23. veljače u 9 sati u kabinetu 20/I na Odjelu za matematiku.