Obavijest o početku nastave kolegija Osnove programiranje 1

Nastava počinje u petak 23. listopada 2015. godine u 08:00 sati u predavaoni 60.

doc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner