Osnove fizike 4 – kolokviji

Konceptualni (završni) kolokvij iz Osnova fizike 4 održat će se u srijedu, 3.6. u 15:00.

Treći kolokvij  iz Osnova fizike 4 održat će se u utorak, 2.6. u 8:30.