Osnove fizike 4 – drugi kolokvij, vježbe i seminari (14.5.)

Drugi kolokvij iz Osnova fizike 4 održat će se u četvrtak, 14.5. u 10 h u predavaonici 37. Tog dana neće biti vježbi ni seminara iz Osnova fizike 4. Nadoknada vježbi održat će se u petak, 15.5. u 10 h, a nadoknada seminara u petak, 15.5. u 12 h.