OF4 – konačne ocjene

Ovdje možete vidjeti konačne bodove i ocjene iz Osnova fizike 4.

Studenti koji nisu izradili seminar nemaju pravo izlaska na ispit.