Kolokviji i domaće zadaće.

OSNOVE FIZIKE 4 / Kolokviji i domaće zadaće

Domaće zadaće rješavaju se putem sustava Newton (http://newton.fizika.unios.hr/).

Rezultati kolokvija također će biti objavljeni na sustavu Newton.

Back to Top