Tablica bodova

Ovdje se nalazi tablica bodova: Tablica bodova 2015-16. U tablici su bojama označeni studenti koji imaju pravo upisa ocjene (položili kolokvije) te oni koji moraju izaći na pismeni ili usmeni dio ispita. Molim vas ne zaboravite prijaviti ispit. Za pregled kolokvija, pitanja, nejasnoće možete se obratiti meni u sobi 38 ili na e-mail.

D. Stanić