OF3 – termin trećeg kolokvija i vježbi

3. numerički kolokvij iz Osnova fizike 3 održat će se 26.1. u 10 h.

Vježbe iz Osnova fizike 3 u petak, 19.1. počet će u 11 h, umjesto u 12 h.