OF3 – termin nadoknade vježbi i drugog numeričkog kolokvija

Nadoknada vježbi iz Osnova fizike 3 bit će u srijedu, 13.12. u 9 h.

Drugi numerički kolokvij iz Osnova fizike 3 održat će se 21.12. u 14 h.