OF3 – drugi kolokvij

Drugi kolokvij iz Osnova fizike 3 održat će se u petak, 16.12. u 12 h. Svaki student treba ponijeti vlastiti pribor za pisanje i kalkulator. Nije dozvoljeno korištenje ikakvih tablica ili formula.