Dekanski rok

Izvanredni  rok (pismeni dio ispita) iz kolegija Osnove fizike 3 i Osnove fizike 4 održat će se u utorak, 01.10. 2013. u 9 sati. Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 03.10.2013. u 8.30 sati.