Kolokviji i domaće zadaće.

Osnove fizike 3 / Kolokviji i domaće zadaće

Svi nastavni materijali, domaće zadaće kao i rezultati kolokvija za akademsku godinu 2020./2021. nalaze se na platformi MS Teams.

Rezultate kolokvija (2018./2019.) možete pogledati ovdje.

Back to Top