OF3 – usmeni ispit

Usmeni dio ispita održat će se 23.09.2015. u 9 h.