3. kolokvij – teorija

3. kolokvij iz Osnova fizike 3 (teorija) održat će se u srijedu 29. siječnja 2014. u 9:00 sati u učionici 60. Kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti/-ce koji su na prethodnim kolokvijima ostvarili više od 50% bodova.

doc. dr. sc. D. Stanić