2. kolokvij

2. kolokvij iz kolegija Osnove fizike 3 održat će se u srijedu 18. prosinca 2013. u 9:00 sati. Toga dana neće biti nastave. Na kolokviju će biti ispitano gradivo iz geometrijske optike i fotometrije. Kolokviju mogu pristupiti samo studenti koji su uspješno položili 1. kolokvij (50 i više bodova).

Rezultati 1. kolokvija.