Prvi kolokvij iz kolegija Osnove fizike 2

Prvi kolokvij iz kolegija Osnove fizike 2

  • Provjerava se gradivo elektrostatike, zaključno sa kondenzatorima, piše se 120 minuta bez podsjetnika i tablica
  • Teorija: 17.04.2015. u 13:00 sati, P60
  • Numerički zadaci: 30.04.2015. u 13:30 sati, P60