Ustroj odjela.

Odjel za fiziku / Odjel / Ustroj odjela

ZAVOD ZA EKSPERIMENTALNU FIZIKU

Zavod ima 11 zaposlenika, od kojih je 6 izabranih u znanstveno-nastavno zvanje. U sklopu Zavoda djeluju 2 katedre i 1 laboratorij kao niže ustrojbene jedinice:

Katedra za fiziku čvrstog stanja

Katedra ima 4 zaposlenika, od kojih su 3 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. Izv. prof. dr. sc. Ramir Ristić (predstojnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku)
 2. Doc. dr. sc. Denis Stanić (predsjednik Katedre za fiziku čvrstog stanja)
 3. Doc. dr. sc. Mislav Mustapić
 4. Karmen Knežević, viši predavač

Katedra za osnove fizike

Katedra ima 4 zaposlenika, od kojih su 3 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković
 2. Doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj (predsjednik Katedre za osnove fizike)
 3. Doc. dr. sc. Dario Hrupec
 4. Danijela Kuveždić, asistent

Laboratorij za niske radioaktivnosti

Laboratorij ima 4 zaposlenika, od kojih je 1 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
 2. Igor Miklavčić, predavač
 3. Darko Barešić, laborant

ZAVOD ZA TEORIJSKU FIZIKU I RAČUNARSTVO

Zavod ima 8 zaposlenika, od kojih je 4 izabranih u znanstveno-nastavno zvanje.

U sklopu zavoda djeluju 2 katedre:

 1. Katedra za teorijsku fiziku
 2. Katedra za informatiku

Katedra za teorijsku fiziku

Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih su 3 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. Doc.dr. sc. Zvonko Glumac
 2. Doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler (predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku i računarstvo)
 3. Izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
 4. Matko Mužević, asistent
 5. Ivana Štibi, predavač

Katedra za informatiku

Katedra ima 3 zaposlenika, od kojih su 2 u znanstveno-nastavnom zvanju

 1. Prof. dr. sc. Darko Dukić (predsjednik Katedre za informatiku)
 2. Doc dr. sc. Ivan Vazler
 3. Mr. sc. Slavko Petrinšak, predavač

Na Odjelu se ustrojava Odsjek u središnjoj službi (Tajništvo) kao ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Odjelu, te drugih poslova vezanih za uspješan rad Odjela utvrđenih Pravilnikom Odjela i drugim općim aktima.

TAJNIŠTVO

Tajništvo ima 13 zaposlenika:
rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi (tajnik Odjela): Damir Kramarić, dipl. iur.

Bruno Lončar je mag. iur., stručni suradnik za pravne, kadrovske i opće poslove

Pri Tajništvu su ustrojene niže ustrojbene jedinice:

Pododsjek u središnjoj službi za financije i računovodstvo (Ured za financije i računovodstvo)

 • Sanja Majstorović, mag. oec., rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi za financije i računovodstvo/rukovoditelj Ureda za financije i računovodstvo
 • Malina Maslać,voditelj računovodstva
 • Ivana Kulundžić, mag.oec., stručni suradnik za financijske poslove

Odjeljak za studente (Ured za studente)

 • Ivana Bilić, voditelj odjeljka za studente (voditelj Ureda za studente)
 • Jelena Žužić, stručni referent za studenska pitanja

Odjeljak za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, znanost, projekte i međunarodnu suradnju (Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, znanost, projekte i međunarodnu suradnju)

Pododsjek / Ured pročelnika

 • Mirna Jurković, pristup.oec., voditelj pododsjeka / voditelj Ureda pročelnika

Odjeljak za informatiku i računalnu mrežu (Ured za informatiku i računalnu mrežu)

 • Saša Vidaković, ing., viši informatički referent

Odsjek za tehničke i pomoćne poslove (Ured za tehničke i pomoćne poslove)

 • Slaven Lustig, stručni referent zaštite na radu / stručnjak zaštite na radu
 • Branimir Pilicar, domar
 • Đurđica Bilandžija, spremačica
 • Julijana Vidinović, spremačica

Knjižnica

 • Mirna Šušak Lukačević, prof., dipl. knjižničar, voditelj knjižnice
 • Tomislava Sudar, pomoćni knjižničar
Back to Top