Ustroj odjela.

Odjel za fiziku / Odjel / Ustroj odjela

ZAVOD ZA EKSPERIMENTALNU FIZIKU

Predstojnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku: izv. prof. dr. sc. Branko Vuković
Zavod ima 10 zaposlenika, od kojih je 6 izabranih u znanstveno-nastavno zvanje. U sklopu Zavoda djeluju 2 katedre i 1 laboratorij kao niže ustrojbene jedinice:

Katedra za fiziku čvrstog stanja

Predsjednik katedre: doc. dr. sc. Denis Stanić
Katedra ima 3 zaposlenika, od kojih su 2 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. Doc. dr. sc. Denis Stanić
 2. Doc. dr. sc. Mislav Mustapić
 3. Karmen Knežević, viši predavač

Katedra za osnove fizike

Predsjednik katedre: doc. dr. sc. Dario Hrupec
Katedra ima 4 zaposlenika, od kojih su 4 u znanstveno-nastavnom zvanju (3 FTE):u:

 1. Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković
 2. Doc. dr. sc. Dario Hrupec
 3. Danijela Kuveždić, asistent
 4. Jelena Strišković, asistent

Laboratorij za niske radioaktivnosti

Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj
Laboratorij ima 4 zaposlenika, od kojih je 2 u znanstveno-nastavnom zvanju (1 FTE):

 1. Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić (50%)
 2. doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj (50%)
 3. Igor Miklavčić, predavač
 4. Hrvoje Miloloža, laborant

ZAVOD ZA TEORIJSKU FIZIKU I RAČUNARSTVO

Predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku i računarstvo: doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler
Zavod ima 8 zaposlenika, od kojih je 5 izabranih u znanstveno-nastavno zvanje.

U sklopu zavoda djeluju 2 katedre:

 1. Katedra za teorijsku fiziku
 2. Katedra za informatiku

Katedra za teorijsku fiziku

Predsjednik katedre: doc. dr. sc. Zvonko Glumac
Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih su 3 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. Doc. dr. sc. Zvonko Glumac
 2. Izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
 3. Doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler
 4. dr.sc. Matko Mužević, poslijedoktorand
 5. Ivana Štibi, predavač

Katedra za informatiku

Predsjednik katedre: Prof. dr. sc. Darko Dukić
Katedra ima 3 zaposlenika, od kojih su 2 u znanstveno-nastavnom zvanju

 1. Prof. dr. sc. Darko Dukić (predsjednik Katedre za informatiku)
 2. Doc dr. sc. Ivan Vazler
 3. Mr. sc. Slavko Petrinšak, predavač

Na Odjelu se ustrojava Odsjek u središnjoj službi (Tajništvo) kao ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Odjelu, te drugih poslova vezanih za uspješan rad Odjela utvrđenih Pravilnikom Odjela i drugim općim aktima.

TAJNIŠTVO

Tajništvo ima 12 zaposlenika:
rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi (tajnik Odjela): Damir Kramarić, dipl. iur.

Pri Tajništvu su ustrojene niže ustrojbene jedinice:

Odjeljak za pravne i opće poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima (Ured za pravne i opće poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima): Bruno Lončar, mag. iur., stručni suradnik za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

Pododsjek u središnjoj službi za financije i računovodstvo (Ured za financije i računovodstvo)

 • Sanja Majstorović, mag. oec., rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi za financije i računovodstvo / rukovoditelj Ureda za financije i računovodstvo
 • Malina Maslać, voditelj računovodstva
 • Ivana Kulundžić, mag.oec., stručni suradnik za financijske poslove

Odjeljak za studente (Ured za studente)

 • Maja Vidaković, stručni referent za studenska pitanja
 • Jelena Žužić, stručni referent za studenska pitanja (50%)

Odjeljak za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 • Jelena Žužić, stručni referent za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (50%)

Pododsjek / Ured pročelnika

 • Mirna Jurković, pristup.oec., voditelj pododsjeka / voditelj Ureda pročelnika

Odjeljak za informatiku i računalnu mrežu (Ured za informatiku i računalnu mrežu)

 • Saša Vidaković, ing., viši informatički referent

Odsjek za tehničke i pomoćne poslove (Ured za tehničke i pomoćne poslove)

 • Branimir Pilicar, domar
 • Đurđica Bilandžija, spremačica
 • Julijana Vidinović, spremačica

Knjižnica

 • Mirna Šušak Lukačević, prof., dipl. knjižničar, voditelj knjižnice
Back to Top