Opći podaci.

Odjel za fiziku / Stranica

Odjel za fiziku djeluje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zajedno s Odjelom za matematiku i Tera Tehnopolis d.o.o. dijeli prostorije na lokaciji Trg Ljudevita Gaja 6.

ozf
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
ODJEL ZA FIZIKU
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
Republika Hrvatska

E-mail: ured@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 700
Telefaks: +385 31 232 701

Matični broj: 3049779
OIB: 78808975734

IBAN: Hypo Alpe-Adria Bank, HR7125000091402130193

ZAMJENIK PROČELNIKA ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
Email: vanja@fizika.unios.hr

ZAMJENIK PROČELNIKA ZA NASTAVU I STUDENTE
doc.dr.sc. Zvonko Glumac
Email: zglumac@fizika.unios.hr
URED PROČELNIKA
Mirna Jurković, pristup.oec.
Email: mjurkovic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 700
Prostorija: 42 (prvi kat)
URED TAJNIKA
Darko Barešić, laborant
Email: dbaresic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 724
Prostorija: 58 (prvi kat) URED TAJNIKA
Đurđica Bilandžija,
Email: dbilandzija@fizika.unios.hr
Telefon:
Prostorija: URED TAJNIKA
Ivana Bilić, dipl.ing.
Email: ibilic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 726
Prostorija: B (prizemlje) URED TAJNIKA
izv.prof.dr.sc. Darko Dukić,
Email: ddukic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 715
Prostorija: 64 (prvi kat) URED TAJNIKA
doc.dr.sc. Zvonko Glumac,
Email: zglumac@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 712
Prostorija: 61 (prvi kat) URED TAJNIKA
doc.dr.sc. Dario Hrupec, doc.dr.sc.
Email: dhrupec@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 732
Prostorija: 39 (prvi kat) URED TAJNIKA
Mirna Jurković, pristup.oec.
Email: mjurkovic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 700
Prostorija: 42 (prvi kat) URED TAJNIKA
Karmen Knežević, viši predavač
Email: kknezevic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 728
Prostorija: 52 (prvi kat) URED TAJNIKA
Damir Kramarić, dipl.iur.
Email: dkramaric@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 720
Prostorija: 69 (prvi kat) URED TAJNIKA
Ivana Kulundžić, mag.oec.
Email: ikulundzic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 748
Prostorija: D (prizemlje)
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Sanja Majstorović, mag.oec.
Email: sanja@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 747
Prostorija: D (prizemlje)
STUDENTSKA REFERADA
Ivana Bilić, dipl.ing.
Email: ibilic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 726
Prostorija: B (prizemlje)

Odjel za fiziku registriran je za objavljenje slijedećih NKD djelatnosti:

  • 80.30 Visoko obrazovanje
  • 73.10.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima
  • 73.10.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
Back to Top