Opći podaci.

Odjel za fiziku / Odjel / Opći podaci

Odjel za fiziku djeluje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zajedno s Odjelom za matematiku i Tera Tehnopolis d.o.o. dijeli prostorije na lokaciji Trg Ljudevita Gaja 6.

ozf
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
ODJEL ZA FIZIKU
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
Republika Hrvatska

E-mail: ured@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 700
Telefaks: +385 31 232 701

Matični broj: 3049779
OIB: 78808975734

IBAN: Hypo Alpe-Adria Bank, HR7125000091402130193

ZAMJENIK PROČELNIKA ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Izv.prof.dr.sc. Igor Lukačević
Email: ilukacevic@fizika.unios.hr

ZAMJENIK PROČELNIKA ZA NASTAVU I STUDENTE
Doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj
Email: mpoje@fizika.unios.hr
URED PROČELNIKA
Mirna Jurković, pristup.oec., Voditelj pododsjeka/voditelj Ureda pročelnika
Email: mjurkovic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 700
Prostorija: 42 (prvi kat)
URED TAJNIKA
Damir Kramarić, mag.iur., Rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi
Email: dkramaric@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 720
Prostorija: 69 (prvi kat)
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Sanja Majstorović, mag.oec., Rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi za financije i računovodstvo/rukovoditelj Ureda za financije i računovodstvo
Email: sanja@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 747
Prostorija: E (prizemlje)
URED ZA STUDENTE
Maja Vidaković
Jelena Žužić
Email: referada@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 726
Prostorija:

Odjel za fiziku registriran je za objavljenje slijedećih NKD djelatnosti:

  • 80.30 Visoko obrazovanje
  • 73.10.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima
  • 73.10.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
Back to Top