Rezultati 1. međuispita iz kolegija Opća i anorganska kemija 2

REZULTATI PRVOG PISMENOG MEĐUISPITA IZ KOLEGIJA OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA 2 ODRŽANOG 07.05.2015.

STUDENT/ICA % KONAČNE OCJENE
1. Marija Jelić 21
2. Julija Zečević-Pejić 21
3. David Dugalić 14
4. Ena Vidović 14
5. Ana Ivković 7
6. Zvonimir Mesaroš 7
7. Nikolina Babić 0
8. Ivan Budimčić 0
9. Hana Gavrilović 0
10. Dunja Kadić 0
11. Gabrijela Sabljo 0