Drugi pismeni međuispit iz Opće i anorganske kemije 2

Drugi pismeni međuispit iz kolegija Opća i anorganska kemija 2 održat će se 24. lipnja 2015. godine, u predavaonici broj 47, s početkom u 10 sati.