Rezultati drugog međuispita

STUDENT/ICA

% KONAČNE OCJENE
1. Ivan Budimčić

7

2. Ana Ivković

7

3. Ena Vidović

7

4. Julija Zečević-Pejić

7

5. Nikolina Babić

0

6. David Dugalić 0
7. Hana Gavrilović 0
8. Marija Jelić 0
9. Dunja Kadić 0
10. Mateja Marinov 0
11. Zvonimir Mesaroš 0
12. Aleksandar Panić 0
13. Gabrijela Sabljo 0
14. Luka Županović 0