Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 9.7.2019.

MNF2
9.7.2019.
broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Marina Alešković 5 5 10
2 Maritna Brkić 35 21 56
3 Ivan Dorotek 23,5 15 38,5
4 Kristina Gostić 0 6 6
5 Nataša Mikuš 5,5 12 17,5
6 Rea Pejičić 23 13 36
7 Janja Zubović 31 33 64
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja za prolaz na usmeni !!
Usmeni dio ispita održava se u ponedjeljak, 15.7.2019. u 10h u sobi 68 na OF-u.