Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 31.01.2017.

broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Anton Aladenić 38 25 63
2 Josip Baotić 21 25 46
3 Anja Ćupurdija 33,5 25 58,5
4 Kristina Gostić 0 0 0
5 Martina Mikulić 24,5 15 39,5
6 Nataša Mikuš 12 9 21
7 Dunja Straka 37 26 63
8 Isabela Tišma 28 10 38
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!
Usmeni će se održati u petak, 03.02.2017. u 12h u sobi 68 na OF-u