Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 06.02.2018.

MNF2
06.02.2018.
broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Ivan Bertok 39 25 64
2 Kristina Gostić 0 12 12
3 Martina Juranek 35,5 27 62,5
4 Nataša Mikuš 17 11 28
5 Martina Nemet 0 0 0
6 Anja Novaković 0 0 0
7 Ana Pavlačić 33 25 58
8 Tihana Rončević 23 22 45
9 Dario Srakić 28 18 46
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!
Usmeni će biti u petak, 09.09.2018. u 9h u sobi 68 na OF-u.