Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 26.09.2017.

broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Martina Juranek 33,5 16 49,5
2 Kristina Gostić 25 14 39
3 Nataša Mikuš 6 4 10
4 Dario Srakić 28,5 19 47,5
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!
Usmeni se trebao održati u ponedjeljak, 02.10.2017. u 9:30h u sobi 68 na OF-u,
no nitko od studenata nije ostvario uvjet za izlazak na usmeni dio ispita