Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 13.06.2017.

broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Arijan Aleksić 0 15 15
2 Kristina Gostić 21 23 44
3 Nataša Mikuš 0 8 8
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!