Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 20. 02. 2018.

MNF2
20.02.2018.
broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Kristina Gostić 0 8 8
2 Iva Ivanišić 29,5 25 54,5
3 Matea Košćak 14 9 23
4 Nataša Mikuš 14 2 16
5 Anja Novaković 20 11 31
6 Tihana Rončević 34,5 12 46,5
7 Dario Srakić 28 18 46
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!
Usmeni dio ispita će biti u petak, 23.09.2018. u 11h u sobi 68 na OF-u.