Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 19.02.2019.

MNF2
19.02.2019.
broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Kristina Gostić 0 4 4
2 Matea Košćak 31 25 56
3 Martina Nemet (518) 20,5 6 26,5
4 Janja Zubović 3 7 10
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!
Usmeni dio ispita će biti u petak, 22.02.2019. u 11h u sobi 68 na OF-u.